Festivaly

Umělecká a koncertní agentura Music Art Prague vznikla v roce 1993. Její činnost se zaměřuje především na pořádání hudebních projektů. V uplynulých létech agentura mimo jiné uspořádala

15 ročníků mezinárodního hudebního festivalu Musica Ecumenica, 12 ročníků Mezinárodního festivalu smyčcových kvartet k poctě Antonína Dvořáka a koncertní cyklus Hudební klenoty na Pražském hradě.

V současnosti jsou pilotními projekty agentury dva multižánrové hudební festivaly pod názvem Vítání jara a Zimohraní. Dramaturgie obou projektů má široký záběr hudebních stylů, zahrnujících folk, etno i rock. Nechybí však ani koncerty klasické hudby, které se konají především v zimním období.

V roce 2022 se portfolio agentury rozrostlo o nový hudební projekt s názvem Řevnický tuplák, který se koná každoročně na konci června v překrásném prostředí místního Lesního divadla, které má neopakovatelnou atmosféru a více než stoletou kulturní historii.

Sály

Koncerty jsme již pořádali v nejkrásnějších pražských sálech a kostelech. Patří mezi ně Dvořákova a Sukova síň Rudolfina, Smetanova síň Obecního domu, Španělský sál, Jízdárna, Míčovna a Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, velký sál Slovanského domu na Žofíně, Divadlo Hybernia, Sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci, Barokní refektář, Chrám sv. Mikuláše, Kostel sv. Šimona a Judy, Kostel u Salvátora a další.

V posledních létech jsme rozšířili naše působení i do několika dalších míst České republiky. Pravidelně pořádáme koncerty v černošickém Club Kině a v Hale Věry Čáslavské.

Sponzoři

Projekty agentury finančně podpořila v uplynulých letech řada významných institucí a firem. Za všechny jmenujme například společnosti Česká spořitelna, Československá obchodní banka, DataLine Technology, Pražská energetika, Raiffeissen stavební spořitelna, IBM, Zentiva, Balnex, CAC Leasing, hotely President, Marriot, Renaissance a další.

Neziskové instituce

Při realizaci svých projektů Music Art Prague úzce kooperovala s řadou neziskových institucí. Patří mezi ně Ministerstvo kultury České republiky, Magistrát hlavního města Prahy, Česká televize, Český rozhlas, zahraniční kulturní instituty, Nadace Antonína Dvořáka, nebo Chamber Music Holidays and Festivals z Velké Británie.

Účinkující

Agentura spolupracuje s mnoha významnými domácími i zahraničními soubory a sólisty jak na poli klasické hudby, tak i v dalších hudebních žánrech.

Projekty na zakázku

Kromě festivalů připravila agentura projekty na zakázku mimo jiné pro Československou obchodní banku, společnost IBM, nebo hotely Marriott a Renaissance.

Benefice

Agentura uspořádala také řadu benefičních koncertů a podpořila projekty několika nadací, např. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Arcidiecézní charitu Praha, Mary´s Meals, Pink Crocodile a další.

1994 - 2005

Mezinárodní festival smyčcových kvartet k poctě A. Dvořáka

x

1995 - 2009

Mezinárodní festival Musica Ecumenica

x

1997 - 1998

Hudební cyklus Hudební klenoty na Pražském hradě

x

1997 - 1998

Hudební cyklus Rakouské hudební dny v Praze

x

2002

(dodnes)

Multižánrový hudební festival Vítání jara

x

2006

(dodnes)

Multižánrový hudební festival Zimohraní

x

2022

(dodnes)

Hudební cyklus Řevnický tuplák

x

Partneři

Hlavní
partner
Tiskový
partner
Mediální
partneři
Pomáháme
potřebným